نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موارد مورد سنجش در آزمون

 

موارد مورد سنجش در آزمون: با توجه به اینکه مهارت خواندن مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­ باشد و این مهارت شامل: گرامر (دستور زبان)، واژگان و خواندن و درک متون می­ باشد آزمون بسندگی دانشگاه از این سه بخش تشکیل می گردد.