مکان و ساعت اولین جلسه برگزاری دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مکان و ساعت اولین جلسه برگزاری دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی

 

اولین جلسه  دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی در روز پنجشنبه صبح  ساعت 8/5 - 10 و  10/5 - 12/5 و بعدازظهر ساعت 3 - 4/5 و 5 - 6/5 در ساختمان کلاسهای دانشکده علوم  برگزار می گردد.

ضمنا برای تهیه جزوه به انتشارات دانشکده ادبیات مراجعه فرمایید.