پایان اولین دوره تربیت مدرس TOEFL iBT مرکز زبان دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان اولین دوره تربیت مدرس TOEFL iBT مرکز زبان دانشگاه رازی

پایان اولین دوره تربیت مدرس TOEFL iBT مرکز زبان دانشگاه رازی: اولین دوره تربیت مدرس TOEFL iBT مرکز زبان دانشگاه رازی در تاریخ 24 /09/96 با حضور جمعی از دانشجویان  و با ارائه آقای امین داوودی مدرس روش های تدریس آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تگزاس ای اند ام آمریکا به پایان رسید.