چگونگی برگزاری دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چگونگی برگزاری دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی

 

با توجه به تقاضای تعداد زیادی از متقاضیان مبنی بر مشکلات تردد در فصل تابستان کلاس دوره دوم تافل دکتری به دو صورت فشرده می گردد. که اطلاعات آن در جدول ذیل آمده است.

گروه اول فشرده یک روزه

گروه دوم فشرده دو روزه

پنجشنبه ها 4 ساعت صبح

چهارشنبه ها 4 ساعت صبح

پنجشنبه ها 4 ساعت ظهر

پنجشنبه ها 4 ساعت صبح