161

برگزاری دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی

 

 
 

دومین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی ( RU-LPT ) در تاریخ ۱۹/۵/۹۶برگزار می گردد. مهلت ثبت نام آزمون از تاریخ ۱/۵/۹۶لغایت ۱۱/۵/۹۶تعیین شده است. دکتر سامان عبادی مسئول مرکز زبان و دبیر کمیته آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی گفت: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی می توانند، نمره این آزمون را جهت شرکت در آزمون جامع، برای دانشجویان دکتری و مصاحبه دکتری برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه نمایند. بنا، بر این گزارش آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه رازی ( RU-LPT ) در سه بخش (گرامر ۴۰ سوال، واژگان ۲۰ سوال، خواندن و درک مطلب ۴۰ سوال) برگزار و نمره قبولی برای دانشجویان ادبیات عرب و ادبیات فارسی ۴۰، دانشجویان رشته زبان انگلیسی ۷۰ و سایر رشته های دانشگاهی ۵۰ تعیین گردیده است. اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام و مراحل آن از تاریخ 96/5/1 برروی وب سایت مرکز موجود می باشد.

 

 


شناسه : 929906