166

مکان و ساعت برگزاری دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی

 

اولین جلسه دوره دوم کلاسهای آمادگی تافل دانشگاه رازی در روز پنجشنبه 8/5 - 10 و 10/5 - 12/5 و بعدازظهر 3 - 4/5 و 5 - 7 در ساختمان کلاس های دانشکده علوم برگزار می گردد.


شناسه : 929935