343

برگزاری شانزدهمین دوره آزمون بسندگی

 ابرگزاری شانزدهمین دوره آزمون بسندگی زبان RULPT مرکز زبان دانشگاه رازی:

ثبت نام: ۲۵ الی ۲ آذر

تاریخ آزمون:پنجشنبه ۴ آذر ساعت ۱۰ صبح در محل مجتمع کلاسی 

ظرفیت: ۷۰ نفر 

هزینه ثبت نام: مبلغ ۱/۴۱۱/۰۰۰ ریال 

(دقت فرمایید هزینه دقیقا باید مبلغ فوق باشد)

پرداخت هزینه از طریق دستگاه خودپرداز: به شماره کارت حساب درآمد اختصاصی 

۶۳۶۷ ۹۵۷۰ ۶۳۹۴ ۳۹۸۴

شماره شناسه

۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

(تعداد صفرها ۱۷ تا است)

مراحل پرداخت: ورود در قسمت انتقال وجه?? واریز به حساب سازمانها با دریافت کدشناسه?? پرداخت تک شناسه ایی?? سایر سازمانها?? شماره کارت سازمان (شماره کارت) حتما به مبلغ واریزی توجه فرمایید.

 مدارک مورد نیاز: تصویر فیش واریزی، تصویرکارت دانشجویی یا آخرین مدرک تحصیلی، کارت ملی، شناسنامه و یک قطعه عکس اسکن شده ۳*۴ (واضح و بدون هیچ اضافاتی) به همراه شماره تماس و تلگرام را به شماره کارشناس مرکز تلگرام نمایند. (لطفا پس از واریز هزینه اقدام به ارسال مدارک نمایید).

شماره کارشناس مرکز: ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶


شناسه : 2740892