منابع آزمون بسندگی

آزمون بسندگی زبان دانشگاه رازی (RU-LPT)

هدف از آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دانشگاه رازی سنجش بسندگی زبان دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بوده و ارایه مجوز ورود و یا ادامه تحصیل  به دانشجویانی می­ باشد که به اندازه کافی مهارت خواندن و نوشتارمتون تخصصی رشته خود را داشته باشند تا در خواندن و نگارش مقالات و چکیده پایان­ نامه­ ها به زبان انگلیسی دچار مشکل نشوند. با توجه به اینکه مهارت خواندن و نوشتار زبان از سه بخش گرامر (دستور زبان)، واژگان و خواندن و درک متون تشکیل می شوند آزمون (RU-LPT) از  این سه بخش انجام می شود.

منابع آزمون بسندگی:

TOEFL Longman

Essentiah - Words

TOEFL Grammar In Brief

TOEFL Success