مکالمه زبان فارسی

دوره‌های آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان در مرکز زبان رازی راه اندازی شد

این دورۀ آموزشی با هدف آموزش فارسی به دانشجویان بین‌الملل  در مرکز زبان دانشگاه رازی، کرمانشاه راه‌اندازی شده است. این دانشجویان برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه رازی نیاز به فراگیری زبان فارسی دارند تا بتوانند هرچه بهتر و سریعتر در رشته‌های تحصیلی مورد علاقه ‌اشان ادامۀ تحصیل داده و نتایج قابل توجهی دریافت کنند. روش آموزشی در این دوره‌های زبان آموزی تازه، متفاوت، متنوع و کاربردی است تا جاییکه امید می‌رود دانشجویان پس از اتمام این دوره بتوانند به راحتی با محیط دانشگاه و دانشجویان و اساتید به زبان فارسی ارتباط برقرار کنند.

کتاب هایی که در این دوره اموزش داده می‌شوند:

کتاب آموزش زبان فارسی مینا (۱و ۲) با مشارکت کانون زبان ایران و بنیاد سعدی منتشر شده و اینک بهترین کتاب برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان است. این کتاب با بهره‌بردن از تصاویر جذاب و روش قانون‌مند آموزش زبان، توانسته در سطحی تازه، با بهره‌گیری از روش‌های آموزش زبان در سطح بین‌الملل، گام مفیدی در جهت آموزش زبان فارسی باشد. این کتاب برای فارسی آموزان سطح مقدماتی تالیف شده است. تهیه، تدوین و تالیف این کتاب بر عهده‌ی بنیاد سعدی و طراحی، گرافیک و چاپ آن برعهده‌ی کانون زبان ایران بوده است. این کتاب آموزشی دارای ویژگی‌های قابل توجهی است که آن را از سایر کتاب‌های موجود آموزش زبان فارسی متمایز می‌کند. این کتاب رویکرد نویینی در آموزش زبان فارسی دارد و با ایجاد جذابیت محتوایی و ساختاری، بهره گیری از شیوۀآموزشی ارتباط محور و تناسب موضوعات با نیازهای فارسی آموزان به ویژه نوآموزان غیر فارسی و همچنین با برخورداری از سیر آموزشی منسجم و به کارگیری برنامۀ درسی ترکیبی مبتنی بر عناصر موضوعی، موقعیتی و ساختاری، با پشتوانۀ فعالیت های آموزشی معنا محور شرایط مناسبی را برای فراگیری کارکردهای زبانی فراهم می کند. در این کتاب به تفاوت‌های دو گونۀ گفتاری و نوشتاری زبان فارسی توجه شده و تلاش شده است گونۀ گفتاری فارسی معیار در کتاب تدریس شود.

کتاب دیگری که در مرکز زبان فارسی دانشگاه رازی آموزش داده‌می‌شود کتاب پند پارسی (۱ و ۲) است. کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی دو کتاب پند پارسی ۱ و ۲ را که برای تقویت مهارت‌های شنیداری زبان فارسی برای دانشجویان خارجی است منتشر کرده‌است. این کتاب برای آموزش در سطح مقدماتی طراحی شده‌است. درس‌های این کتاب به گونه‌ای طراحی شده که زبان‌‌آموزان با پیروی از این الگوها نحوۀ برقراری ارتباط را بیاموزند. مکالمه هر درس به گونه‌ای است که با محیط واقعی کاربرد زبان فارسی همسویی دارد. هر کدام از این کتاب‌ها  که شامل ۱۵ درس است قابلیت این را دارد در کنار کتاب اصلی برای تقویت آموزش شنیدن و مهارت‌های شنیداری زبان‌آموزان به کار برود.

بازه زمانی این دورۀ آموزشی

این دوره توسط چند مدرس که براساس شیوۀ تدریسِ طبقه‌بندی‌شده و در راستای یکدیگر عمل می‌کنند در ۳۶۰ ساعت و ۱۲۰ جلسۀ یک ساعت و نیمه در مرکز زبان دانشگاه رازی برگزار می‌شود. مدرسین این دوره بر اساس سرنوشتارهای تنظیم شده و در بازۀ زمانی تعیین شده به کمک وسایل کمک‌آموزشی دیجیتالی و فیزیکی، آموزش را به روشی نوین پیش می‌برند. مرکز زبان دانشگاه رازی امیددارد که بتواند این شیوۀ تازه را در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان به شکل بستۀ آموزشی کاربردی گردآوری کرده و گام مفیدی در جهت بهبود این دورۀ آموزشی در پهنۀ بین‌الملل بردارد..