فی واحد فرانسه:

یکی از ویژگی های بارز این واحد، بهره مندی از سیستم آموزشی منسجم و آزمون های مناسب برای هر مقطع آموزشی است. این واحد پذیرای کلیه علاقمندانی است که می خواهند زبان فرانسه و فرهنگ کشور های فرانسه زبان را در چارچوبی منطقی و منسجم بشناسند.

بر آنیم تا با تکیه بر روش های مکالمه محور ضمن بهره گیری از منابع کمک آموزشی متنوع از قبیل فیلم، مجله، روزنامه، کتاب داستان، موسیقی و … زبان آموزان محترم را تا رسیدن به اهداف متفاوت خویش با بهترین کیفیت همراهی کنیم.

بر اساس چارچوب ارجاعی مشترک اروپا (CECR)، شش سطح زبانی(A1، A2، B1، B2، C1 و C2)، معرفی و پیشنهاد شده است که نتیجه توافقی عام بر سر مهارت‌ها و همزمان، پوششی مناسب برای استفاده زبان‌آموزان با اهداف مختلف آموزشی، هستند.

برای رسیدن به هریک از سطوح می تواند بطور تخمینی ساعات زیر را در نظر گرفت.

A1

A2

B1

B2

C1

50
 
ساعت

90
ساعت

145
ساعت

200
ساعت

300
ساعت

 

همچنین تعداد واژگان تخمینی برای هر سطح را می توان اینگونه در نظر گرفت:

A1

A2

B1

B2

C1

1000 کلمه

1500 تا 2500 کلمه

۲۷۵۰ تا ۳۲۵۰ کلمه

۳۲۵۰ تا ۳۷۵۰ کلمه

۳۷۵۰ تا ۴۵۰۰ کلمه

 

 

برای رسیدن به سطح مورد نظر، بهره گیری از کتاب ال تق اگو Alter ego

 

دوره آمادگی آزمون DALF – DELF

طول دوره: 1 سال

ویژگی‌ها: این دوره 1 سال ویژه آمادگی افرادی است که قصد دارند در آزمون‌های DALF یا DELF شرکت نمایند