مکالمه زبان آلمانی

دوره های درک مفهوم و مکالمه از مقدماتی تا پیشرفته از منبع  Studio d به زبان آلمانی

هدف دوره : منظور از این دوره آموزشی تقویت مهارت در تکلم،درک مفاهیم به زبان آلمانی است

که شامل ((گفتار،شنیدار و خوانش)) میباشد. در این دوره آموزشی مهارتهای سه گانه فوق به زبان آلمانی ارائه میشود. از آنجاییکه همه تمرینات و فعالیتهای آموزشی از متن کتابهای اصلی و مطالب تکمیلی به زبان آلمانی صورت می پذیرد بطورکلی مهارت در گفتار درک مفهوم و خواندن و مکالمه از برجستگی بالا و خاص برخوردار است و فراگیران فرصت لازم برای تمرین و آموزش مکالمه بزبان آلمانی را پیدا میکنند.

نحوه و شکل دوره ها : کلا سه ماه دوره ای در قالب ترم برگزار می شوند.

زمان و ساعات آموزش در هفته دو جلسه (چهارساعت) و در هیجده جلسه (سی و هست ساعت)طی ترم برگزار میگردد

برای دانلود سطح مختلف کتاب Studio d  کلیک کنید.

کتاب های تدریس زبان آلمانی

کتاب Studio d

سطح پایه:

A۱(۱)_ A۱(۲) / A۲(۱)-A۲(۲)

سطح متوسط:

B۱(۱)-B۱(۲)/ B۲(۱)B۲(۲)

سطح پیشرفته:

C۱(۱)-C۱(۲) / C۲(۱) C۲(۲)

 

هزینه کلاس های مکالمه آلمانی: برای عموم ۱/۷۱۰/۰۰۰ ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی۱/۵۱۰/۰۰۰ ریال.

شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷ شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی که شماره حساب داشته باشید قابل پرداخت است. از بانک درخواست فرم ساتنا کنید. درضمن در مرکز دستگاه کارت خوان نیز موجود است)  و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است. قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی کلاس انتخابی خود را نیز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶