مکالمه زبان عربی

۱ ـ شاخه مکالمه

در این شاخه رویکرد اصلی آموزش، توانا ساختن زبان آموز در بهره گیری از مهارتهای چهارگانه زبان بوده و با استفاده از روشهای سمعی ـ بصری به کمک مدرسان مسلط آموزش داده می شود .

این دوره آموزشی شامل چهار مقطع و سیزده سطح ( یا ترم تحصیلی ) و حدوداً ۵۵۰ ساعت است و به ترتیب عبارتند از :

۱.دوره بنیادین (الاساسیة) ۱ ترم

۲.دوره مقدماتی (التمهیدیة) ۴ ترم

۳.دوره میانی (المتوسطة)  ۴ ترم

۴.دوره پیشرفته (العالیة)  ۴ ترم

زبان آموز با سپری کردن موفق این دوره ها می تواند به عربی صحبت کند , متون عربی را بخواند و با زبان عربی مطالبی نوشته و نامه نگاری کند.

۲- روش تدریس

برای یادگیری زبان عربی، توجه به چهار مهارت اصلی زبان (شنیدن، خواندن، گفتن و شنیدن) از اهمیت بالائی برخوردار است. این زبان آموز است که در کلاسهای عربی، نقش عمده فعالیت های کلاسی را بر عهده دارد و معلم فقط نقش ناظر و هدایت کننده را بر عهده دارد یعنی این زبان آموز است که باید اصطلاحات، واژگان، تعابیر، جمله های گفتگویی (محاورات)، متن ها و دستور زبان را در منزل مطالعه نموده و توسط لوح فشرده شنیده و با استفاده از قاموس ( فرهنگ لغت) معنای کلمات نامفهوم را استخراج کرده و بکار ببرد و تا زمانی که زبان آموز به مرحله تولید زبانی با استفاده از قرار دادن خود در موقعیتهای مجازی (رستوران ـ فرودگاه ـ بیمارستان ـ فروشگاه ـ پارک و غیره) و استفاده از موضوعات یاد گرفته شده نرسد نمی تواند به پایدار سازی و حفظ مطالب در ذهن خود کمک کند.

زبان آموز در مرحله بعدی باید با استفاده از کتابها و لوح های فشرده کمک آموزشس و داستانهای مختلف و سایتهای آموزشی عربی به گسترش دایره واژگان و اصطلاحات و ساختارهای زبانی خود بپردازد. البته نباید فراموش شود که یادگیری زبان عربی به معنای زندگی کردن و فکر کردن به این زبان و پرهیز از ترجمه فارسی به عربی در ذهن و استفاده از زبان در خارج از کلاس و در موقعیتهای مختلف می باشد.

۳- ارزشیابی

ارزشیابی مستمر فعالیت های کلاسی ۶۰% + آزمون پایانی ۴۰%  = نمره نهایی

نمره قبولی در پایان ترم حداقل ۷۰ از ۱۰۰ می باشد. به زبان آموزان در پایان هر ترم گواهی  و پس از اتمام کل دوره مدرک کانون زبان ایران اعطاء می گردد.

۴- مواد درسی

کتاب های آموزشی:

صدی الحیاة (پژواک زندگی)

در مجموعه "صدی الحیاة " که شامل کتاب زبان آموز ـ دفتر تمرین ـ راهنمای معلم ـ لوح فشرده صوتی است، کوشش شده است با در نظر گرفتن مهارت های شنیدن ـ سخن گفتن ـ خواندن و نوشتن در قالبی جذاب، نوین و متناسب با نیازهای کاربردی، آموزش صورت گیرد .

صدی الحیاة: المرحله الأساسیة (دوره بنیادین)

نخستین کتاب از مجموعه "صدی الحیاه " مربوط به آموزش بنیادین زبان عربی است . این کتاب شامل ساده ترین گفتگو ها، آشنایی با واژگان پرکاربرد زبان عربی، آموزش تلفظ کلمات به لهجه عربی و آشنایی با دستور زبان ساده این زبان و چگونگی دگرگونی کلمات در ساختارهای زبان عربی و به عنوان پیش نیاز برای مراحل بعدی است .

 صدی الحیاة: المرحله التمهیدیة (دوره مقدماتی)

در این مرحله، محور اصلی، آموزش شنیدن و سخن گفتن و فراگیری قالب های زبانی و شبیه سازی آن است. گفت و گو با مـوضوع های کـاربردی و روزمـره، متن های سـاده، اصطلاحات و واژه های پر کاربرد و آموزش دستور زبان عربی با تمرین های متنوع از گام های مهمی است که زبان آموز در این مرحله برمی دارد .

 این مرحله شامل ۴ کتاب و ۴ دفتر کار می باشد.

صدی الحیاة: المرحله المتوسطة (دوره میانی)

در این مرحله، بر اساس آشنایی نسبی زبان آموز با زبان عربی بخش های جدیدی از این زبان به او آموزش داده می شود .

گنجاندن حدود سی گفتگو در موضوع های متنوع، ارائه متون پیچیده و برخوردار از اصطلاحات و تعابیر، استفاده از بخش شنیداری مستقل و آموزش ضرب المثل های پرکاربرد محتوای این دوره را شامل می شود.

این مرحله نیز همچون مرحله پیشین شامل ۴ کتاب و ۴ دفتر می باشد.

 

صدی الحیاة: المرحله العالیة (دوره پیشرفته)

در این مرحله آموزش های تکمیلی زبان عربی و گسترش دامنه واژگان و ساختارهای پیچیده تر ارائه می شود.

بهره گیری از متون غنی و ادبی و بستر سازی برای آموزش انشاء و نامه نگاری و ترجمه از دیگر ویژگی های مرحله پیشرفته است .

گنجاندن اصطلاحات رسانه ای، بخش هایی از شعر و ادبیات، ضرب المثل ها، ترجمه از فارسی به عربی و تصحیح و نشانه گذاری از دیگر آموزش های مورد توجه در این مرحله است .

این مرحله شامل ۴ کتاب می باشد.

 

مجموعه های کمک آموزشی

 در راستای تقویت آموخته های زبان آموزان بخش عربی ، در کنار مواد اصلی آموزشی، محصولات مختلف کمک آموزشی را تولید و ارائه کرده است .

 

المجموعة القصصیة ۱ و ۲

این مجموعه به جهت تقویت مهارت خواندن ، شنیدن و گسترش دایره واژگان زبان آموزان عربی است که شامل ۱۴ کتاب داستان می باشد و به شکل نرم افزار چند رسانه ای تولید شده است کاربران می توانند علاوه بر بخش صوتی این مجموعه متن داستان را مشاهده و از این طریق به ارزیابی میزان فهم شنیداری خود نائل شوند .

 

المقتطفات

این مجموعه شامل فیلمها و برنامه های آموزشی کشورهای عربی با زیر نویس عربی برای تقویت دایره واژگان و آشنایی با جمله های عربی و ساختار آنها توسط کشورهای عربی ساخته شده و در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد. در این فیلم ها، زبان آموز می‏ تواند زیر نویس را حذف نماید و توانایی شنیداری خود را ارزیابی نماید و یا زیرنویس را فعال نموده و از درستی درک و فهمیدن کلمات مطمئن شود.

 

شذی الحیاة ( رایحه زندگی)

این کتاب نخستین کتاب آشنایی با گویش های عامیانه عربی به شیوه ای آموزشی و هدفمند است و کوشیده است که آشنایی مقدماتی با گویش های عامیانه را فراهم سازد . در جلد نخست این کتاب علاوه بر ارائه اطلاعات لازم در خصوص گویش های مختلف عربی و اصول عمومی آن ـ به آموزش زبان عامیانه شامی ( سوریه ـ لبنان ـ فلسطین و اردن ) پرداخته شده است .

 

فرهنگ لغت ندی الحیاة ( شبنم زندگی )

بر اساس نیاز زبان آموزان به فرهنگ واژگانی که علاوه بر گردآوری معادلهای عربی و فارسی برای واژگان و اصطلاحات بکار رفته در مجموعه آموزشی صدی الحیاة ، در بخاطر سپاری این کلمات در دوره آموزشی و آسان سازی فراگیری آنها مؤثر باشد ، فرهنگ واژگان ندی الحیاة به شکل مکتوب و الکترونیکی برای اولین بار در ایران، بصورت الکترونیکی بر روی رایانه و تلفن همراه آماده گردیده است که شامل بیش بیش از هفت هزار واژه و هشتصد اصطلاح و فرهنگ تصویری در پایان آن می باشد و در قالب فرهنگ دو زبانه عربی ـ عربی و عربی ـ فارسی تنظیم گردیده است.

 

کتاب فیلم «شاهد و تعلم»

با توجه به نیاز زبان آموزان بویژه در سطوح مقدماتی به استفاده از منابع دیداری و شنیداری کتابی با هدف تقویت فهم از طریق شنیدن به شکل کتاب فیلم با ۴۵ درس آماده شده است که هر ۱۵ درس با تمرین های ویژه ای و با در نظر گرفتن سطح دشواری برای هر یک از مراحل سه گانه مقدماتی ، میانی و پیشرفته طراحی گردیده است . برخورداری از منبع دیداری و شنیداری از جمله مزیت های این کتاب است .

هزینه کلاس های مکالمه در سطوح مختلف عربی: برای عموم ۱/۱۱۹/۰۰۰ ریال و برای دانشجویان دانشگاه رازی۹۹۰/۰۰۰ ریال.

شماره حساب: ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۳۰۳۰۲۰۵۴۷ شناسه پرداخت: ۳۹۷۰۷۳۳۵۶۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ (از هر بانکی که شماره حساب داشته باشید قابل پرداخت است. از بانک درخواست فرم ساتنا کنید. درضمن در مرکز دستگاه کارت خوان نیز موجود است)  و تصویر اصل فیش واریزی به همراه کارت دانشجویی به تلگرام کارشناس مرکز ارسال و همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز شروع کلاس اجباری است. قابل ذکر است همراه با ارسال تصویر فیش واریزی کلاس انتخابی خود را نیز ارسال فرمایید.

 

ایمیل کارشناس مرکز:  Razilang@gmail.com

شماره تماس: خانم سربازمحمدی ۰۹۰۳۶۷۴۶۳۰۶